Có rủi ro khi mua đất nhưng sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ?

 Khi mua nhà đất, nhiều người luôn muốn đứng tên trên giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) để an tâm về quyền sở hữu, sử dụng. Tuy nhiên thực tế có không ít trường hợp khi mua đất nhưng sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ. Khi đó có hợp pháp không, có rủi ro, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua hay không?


Khi nào sẽ cấp mới Giấy chứng nhận?

Theo quy định tại Điểm i, k Khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

“i) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi;

k) Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r Khoản 1 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.”

Như vậy, có hai trường hợp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở sẽ được cấp giấy chứng nhận mới để đứng tên người nhận chuyển nhượng:

Thứ nhất, người nhận chuyển nhượng không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới nhưng tại trang 4 mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” đã không còn dòng trống để xác nhận thông tin chuyển nhượng.

Thứ hai, người nhận chuyển nhượng có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới.

Sổ đỏ đứng tên chủ cũ, người mua có mất quyền lợi?

Sổ đỏ dù đứng tên chủ cũ, người mua không mất quyền lợi, vì trang 3,4 trong sổ đỏ được sử dụng để ghi thông tin chuyển nhượng.Trường hợp tại trang 4 mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” vẫn còn dòng trống để xác nhận thông tin chuyển nhượng.
Khi khai thông tin trong đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất thì người làm hồ sơ sẽ phải chọn một trong hai ô sau:

- Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới

- Không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới

Nếu bạn đánh dấu vào ô "Có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới" thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp mới Giấy chứng nhận,

Ngược lại nếu đánh dấu vào ô ‘Không có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận mới” thông tin biến động như chuyển nhượng, tặng cho,…. sẽ được ghi tại trang 3, trang 4 Cúa GCN.

Đặc biệt, nội dung xác nhận thông tin chuyển nhượng sẽ phải có đóng dấu và chữ ký của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận theo thẩm quyền do UBND cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, khi mua đất nhưng sổ đỏ vẫn đứng tên chủ cũ (đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nội dung thông tin chuyển nhượng tại trang 3,4 của sổ đỏ) thì người mua vẫn sẽ được bảo đảm các quyền theo quy định như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn,… nếu đầy đủ các điều kiện theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, mà không cần phải hỏi ý kiến của chủ cũ.

Nguồn: cafeland.vn


Call
0981177788

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN